• Wyjazdy zagraniczne
81 4 415 416
81 441 59 45
  • Szkolenia w Polsce
81 441 54 15

Polityka Prywatności


Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie unijne prawo regulujące zasady ochrony danych osobowych ( RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ).

Podstawą przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda użytkowników oraz upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Surftravel.pl związanych w szczególności z:
1. procedurą odpowiedzi na zapytanie, przedstawieniem oferty turystycznej,
2. zawarciem umowy o usługi turystyczne,
3. realizacją zakupionej imprezy turystycznej objętej rezerwacją,

4. otrzymywaniem newslettera Fun Surf

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fun Surf Maciej Witkiewicz, ul. Tumidajskiego 12/62, 20-247 Lublin. Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny: ul. Boh. Monte Cassino 55/1, 20-705 Lublin, NIP 946-116-05-68, REGON 430666921.
Tel. 81 4 415 415, e-mail: info@funsurf.pl
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Okres wykorzystywania danych;

Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1. czas trwania umowy,
2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
3. czas do momentu wycofania zgody

Zmiana danych ;

Użytkownicy w każdym czasie mają prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych znajdujących się w bazie administrowanej przez Fun Surf Maciej Witkiewicz. W tym celu użytkownik może zwrócić się z pisemną prośbą wysłaną drogą elektroniczną na adres: info@funsurf.pl lub travel@funsurf.pl

Przekazywanie danych użytkowników;

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym:
1. podmiotom przetwarzającym, tj touroperatorom, z którymi zawieramy i realizujemy umowę o usługę turystyczną ;
2. innym administratorom, np. liniom lotniczym, bazom wind- i kitesurfingowym , w których dokonujemy rezerwacji sprzętu

Nasi partnerzy 

współpracujemy ze znanymi firmami